En skeptisk gennemgang af fordelene ved digitalisering

Alt efter hvilken virksomhed du arbejder i, er der stor forskel på, hvor langt I er kommet i forhold til digitalisering, og det er også meget forskelligt, hvor langt det er nødvendigt at gå i processen.

Når man sidder med ansvaret for dette område og tvivler, kan man med rette stille sig selv følgende 2 spørgsmål:

 1. Vil en øget digitalisering skabe økonomisk værdi for os og hvordan?
  Kig på jeres nuværende processer – kan de optimeres ved at anvende digitalisering, kan I spare arbejdstimer og reducere fejl?
 2. Vil en øget digitalisering påvirke jeres samarbejde med kunder i en gunstig retning?
  Kan I få en stærkere position i samarbejdet/kommunikationen med jeres kunder, hvis jeres arbejdsopgaver bliver digitaliserede?

Uanset hvilken tilgang din virksomhed måtte have, er det uomtvisteligt, at digitaliseringen er kommet for at blive. Vi ved godt, at det at ændre vaner og arbejdsgange på en virksomhed kan være svært, samtidig med at det kan virke uoverskueligt at gøre alle processer digitale. Ligeledes melder spørgsmålet sig, om der vil komme en økonomisk gevinst ud af en digitalisering/yderligere digitalisering? Det er naturligvis dig, der kender din virksomhed bedst, men vores erfaring er, at for stort set alle virksomheder er digitaliserede arbejdsprocesser en stor gevinst.

Men hvad betyder det egentligt for jeres virksomhed, hvis I vælger digitalisering af arbejdsprocesser

Uden digitalisering:

 • Du skal tale med mange forskellige- eller ganske få – eller gå til en bestemt afdeling, for at få et overblik over eksempelvis, hvilke arbejdsopgaver, der skal løses i fremtiden.
 • Hvert år kigger virksomheden på, om det er i år, vi skal investere i ny hardware eller softwareopdateringer eller et helt nyt system? Eller kan vi klare os et helt år mere med post-it og håndskrevne opgaver/timesedler?
 • Alt tager længere tid, når man skal lede i manuelt håndterede papirer, og ofte er der kun én i virksomheden, der har styr på timesedler, nytilkomne arbejdsopgaver, allerede udførte opgaver osv. Dette kan forsinke flowet i opgavers udførelse, og der kan opstå tvivlsspørgsmål og forsinkelser, som i sidste instans kan føre til utilfredse kunder.

Med digitalisering af arbejdsopgaver:

 • Al den nødvendige information er tilgængelig på din tablet eller smartphone, uanset om du sidder i møde eller ”arbejder i marken”. På denne måde skabes der transparens i arbejdsgange, og det letter samarbejdet i virksomheden samt sikrer, at beslutninger tages ud fra et mere ensartet grundlag.
 • Vores system opdateres og tilpasses automatisk ved nye features og sikkerhedsindstillinger, så det skal I ikke tænke på – ej heller skal it-afdelingen bruge mange timer på denne del.
 • Det er meget tidsbesparende og mindsker fejraten, når alt håndteres digitalt og ikke manuelt. Dette skulle gerne være medvirkende til at omkostningerne falder og produktiviteten øges. Det sikrer ligeledes, at alle i virksomheden har det nødvendige overblik, som sikrer opfølgning på sager, som i sidste ende medfører glade og tilfredse kunder.

Ring mig op

Bliv kontaktet for en uforpligtigende snak eller møde, hvor vi uddyber, hvordan Field Service kan hjælpe Jeres virksomhed.